ایجاد سیستم های اطلاعاتی یکپارچه برای مدیریت مراکز تولیدی و خدماتی

سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) سیستمی که اطلاعات مناسب را برای تصمیم  گیری بهینه مدیران را در اختیار آنان قرار می دهد. مدیران می توانند از این سیستم ها استفاده کنند تا اطلاعات صحیح و دقیقی در مورد سازمان، مشتریان و محیط سازمان به دست آورند. و از آنجایی که جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات کمی، منافع زیادی برای مدیران در بر دارد نقش و اهمیت این سیستم ها بیشتر نمایان می شود.

در گذشته،اطلاعات برای مدیران یک پدیده هزینه دار محسوب می شد در صورتی که اکنون سیستم های مناسب اطلاعاتی، با ارائه اطلاعات به موقع و قابل اعتماد و اتکاء در اشکال مناسب و گزارشات منظم ، مدیران را در فرآیند اخذ تصمیم یاری می نمایند. بنابراین  می توان به سیستم اطلاعات مدیریت ، نه به عنوان یک پدیده هزینه دار بلکه باید به عنوان بخشی از سرمایه شرکت نگریست و از دیدگاه صحیح مدیریتی این سیستم ها عرضه کننده راه حل های مسائل و مشکلات برخاسته از محیط به یاری دانش فنی اطلاعات می باشند.

سیستم اطلاعات مدیریت و سازمان بر یکدیگر تأثیری متقابل داشته و در حالی که سیستم مذکور اطلاعات مورد نیاز سازمان را فراهم می نماید و با انتخابات یک نظام اطلاعاتی جدید بر ساختار ، فرهنگ و دیگر بخشهای سازمان اثر می گذارد ، نیازهای سازمان نیز در طراحی این سیستم مؤثر بوده تا سازمان بتواند از امتیازات نوین سیستم بهره مند گردد، در واقع مدیران تصمیم می گیرند چه سیستمی برقرار گردد و چگونه کار گذاشته شود.

در دنیای امروز که سنسورها می توانند موارد مختلفی را اندازه گیری نمایند و داده تولید نمایند و یا حتی باز و بسته شدن در و پنجره می تواند داده تولید نماید موضوع جدیدی به نام کلان داده ها و اینترنت اشیا مطرح می شود که باید این داده ها جمع آوری و پردازش و تبدیل به اطلاعات گردد.

ما در تیوان اطلاعات با پیاده سازی کامل سیستم های سخت افزاری و جمع آوری داده های تولید شده توسط این سیستم ها و ارائه گزارشات و نمایش کامل عملکرد سیستم در پلتفرم وب و موبایل در قالب سیستم های اطلاعاتی مدیریت تلاش می کنیم جدیدترین تکنولوژی های موجود در دنیا را وارد صنایع کشور نماییم.

یکی از جدیدترین تکنولوژی هایی که در دنیا مدرن بسیار مورد استفاده قرار می گیرد موضوع کلان داده ها می باشد که شرکت تیوان اطلاعات در این زمینه دارای توانایی کامل جهت پیاده سازی و نگهداری می باشد و همچنین ویژگی بارز دیگری که ما در آن دارای تجربه کافی و عملی می باشیم زمینه  یادگیری ماشین و یادگیری عمیق در کلان داده می باشد.

با توضیحاتی که در بالا ارائه گردید به راحتی می توان متوجه شد که با ترکیب تکنولوژی های ذکر شده و سیستم های اطلاعات مدیریت می توان بازدهی بسیار بالاتری از سیستم ها انتظار داشت و این تفاوت ما با سایرین می باشد که شما را از رقیبانتان بالاتر قرار می دهد.