IOT عاملی برای موفقیت بلاکچین در بسیاری از زمینه‌ها

IOT و تلاقی آن با بلاک چین را می‌توان اتفاقی امیدوارکننده در عرصه‌ی بلاک‌چین دانست. موفقیت بسیاری از کاربردهای بلاک‌چین نیازمند اینترنت اشیاء است.  بلاک چین (blockchain) … ادامه خواندن IOT عاملی برای موفقیت بلاکچین در بسیاری از زمینه‌ها